NÁSTROJE PRO ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ,
SRÁŽENÍ HRAN  A  ODJEHLOVÁNÍ


   

  

Nástroje pro strojní odjehlování a srážení hran
- dopředné a zpětné

Nástroje pro zpětné zahlubování AUTOFACER
 

   

Nástroje pro zpětné srážení hrany s VBD

Nástroje pro zpětné zahlubování s VBD

Nástroje pro zpětné srážení hrany s VBD

  

Nástroje pro zpětné zahlubování a srážení hran
(i kombinované zpětné a dopředné)

Nástroje pro zpětné zahlubování s ručním nasazováním záhlubníku