Upínací kleštiny


ER kleštiny DIN 6499
- standard a přesné
Utěsněné ER kleštiny pro nástroje
s vnitřním chlazením

ER kleštiny s vnitřním čtyřhranem
pro závitníky - neutěsněné a utěsněné

ER Kleštiny s délkovým
vyrovnáním pro závitníky

ER kleštiny plovoucí pro výstružníky
 

   
Kleštiny   
 

OZ kleštiny DIN 6388
- standard a přesné
Kleštiny s Morse kuželem
pro válcové stopky
 Kleštiny Erickson DK/DA
416E, 417E, 418E, 419E
Kleštiny pro přesná upínací
pouzdra APC (Albrecht)
    
Kleštiny DIN 6343
(140E, 145E, 148E, 161E, 163E, 171E,
177E, 173E, 185E, 193E a další
)
Kleštiny R8 (369E)
 
 
Kleštiny 5C (385E)
 
 
Kleštiny DIN 6341
386E

 
     
 
Kleštiny Rubber-Flex
    
Kleštiny Rubber-Flex
   (DIN 6343) 
Upínací hlavy BZI
    
Segmentové kleštiny